Ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas 100 percent free cam sites

Rated 4.29/5 based on 905 customer reviews

Ang Kasunduan ng Tordesillas noong 1494 ay naglaan sa Portugal ng mga silanganing ruta na umikot sa Aprika.

Si Vasco de Gama at ang mga Portuges ay duamting sa India noong 1498.

Pagkatapos ng isang alitan kay Haring Manuel I noong 1517 na tumanggi sa kanyang patuloy na mga kahilingan na manguna sa ekspedisyon na maabot ang mga kapuluan ng pampalasa mula sa silangan(i.e.

habang naglalayag pakanluran na iiwas sa pangangailangan na maglayag palibot sa dulo ng Aprika), siya ay lumisan patungo sa Espanya.

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-27

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-24

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-61

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-81

Noong 1511, sa ilalim ng bagong gobernador na si Afonso de Albuquerque, si Magallanes at Serrão ay lumahok sa pananakop ng Malacca.

Pagkatapos ng pananakop, siya ay naghiwalay ng landas.

Si Magallanes ay itinaas at sa kompanya ng isang Malay ay kanyang ginawang alipin at binautismuhan si Enrique ng Malacca. Si Serrão ay lumisan sa unang ekspedisyong ipinadala upang hanapin ang "mga kapuluan ng pampalasa" sa Moluccas kung saan siya nanatili at nagpakasal sa isangbabae mula sa Amboina at naging tagapayo ng Sulatan ng Ternate, Bayan Sirrullah.

Noong Marso 1505, sa edad na 25, si Magallanes ay nagpatala sa isang armadao ng mga 22 barko na ipinadala upang maghosto kay D.

Francisco de Almeida bilang unang viceroy ng Portuges na India.

Leave a Reply